Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.

Test máy

HTML5 Fish Bowl là công cụ web trực tuyến có chức năng chính giúp người dùng kiểm tra được sức mạnh của thiết bị qua một bể cá vàng. Ở tốc độ khung hình 60FPS tối đa, số lượng cá vàng trong bể sẽ có tỷ lệ thuận với sức mạnh CPU và GPU của thiết bị kiểm nghiệm. Ngoài ra người dùng có thể tùy ý tăng số lượng cá hiển thị trong bể để quan sát tăng giảm chỉ số FPS rồi rút ra kết luận cấu hình máy tính hoặc điện thoại của mình có thể chịu đựng đến mức nào.
Để test thử xem máy của mình “mạnh hay yếu” thì:

Bước 1: vào địa chỉ web này https://aquatips.net/test-may

Bước 2: Nhìn phía cuối bên trái dưới chữ fish chọn: AUTO để xem rốt cuộc bể cá của bạn đẻ được bao nhiêu cá ?️??️