Hồng Mi Vàng Gold

Cá Hồng Mi Ấn Độ Vàng

Hồng Mi Vàng (golden denison barb) Hồng Mi Vàng còn được gọi với cái tên Red Torpedo Barb và Roseline...